kruisbeeld_w52_-_websiteZo kun je weten                         
of Gods dienaar
deel heeft aan
Gods Geest:

wanneer hij
er niet prat op gaat
dat de Heer
iets goeds door hem doet,
want
de zelfzucht van de mens
zit het goede in de weg.
Een dienaar van God
vindt zichzelf
kleiner en onbeduidender
dan de anderen.

(Franciscus van Assisi)