biddende_monnik_w20_-_websiteAanbidding, ah!                         
Het is een woord van de hemel.
Me dunkt dat je het kunt omschrijven
als de extase van de liefde.
Het is de liefde,
verpletterd door de schoonheid,
de kracht
van de onmetelijke grootheid
van de Geliefde.
Ze valt in een soort onmacht,
in een volle diepe stilte.
Over deze stilte sprak David,
toen hij zei:
"De stilte is uw lofzang" (ps. 65, 2).
Ja, dat is de mooiste lofzang,
want zij zingt eeuwig
in de schoot
van de rustige Drie-eenheid.
Zij is ook de
"laatste inspanning van de ziel
die overstroomt
en niets meer te zeggen weet".

(Elisabeth van de Drie-eenheid)